• خرید صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A).,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). قیمت,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). مارک های,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). سازنده,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). نقل قول,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). شرکت,
  • خرید صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A).,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). قیمت,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). مارک های,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). سازنده,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). نقل قول,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). شرکت,
  • خرید صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A).,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). قیمت,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). مارک های,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). سازنده,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). نقل قول,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). شرکت,
  • خرید صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A).,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). قیمت,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). مارک های,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). سازنده,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). نقل قول,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). شرکت,
  • خرید صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A).,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). قیمت,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). مارک های,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). سازنده,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). نقل قول,صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A). شرکت,

صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A).

نام تجاری YADENG

منبع محصول فوشان، چین

زمان تحویل بستگی به مقدار محصول دارد

ظرفیت عرضه 500-600 عدد در ماه

سبک ضروری، روی هر جزئیات تمرکز کنید

اجازه دهید دندانپزشک کارهای روزانه را با آرامش و آزادانه انجام دهد. سینی ابزار از نوع لمسی کار دندانپزشک را با دستکش آسان می کند و کارایی کار را بهبود می بخشد، به طوری که روند درمان به آرامی پیش می رود.

چرخ دستی برای نگهداری و جابجایی در کلینیک مناسب است و چرخ دستی را می توان بالا و پایین کرد و برای ارتفاع های مختلف مناسب است.

صندلی دندانپزشکی بیمار نسخه گاری YD-A5(A).


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی

close left right